.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان : لنگرود

هر محـــله یــک پایـــــگاه واکســـیناسیـــون

لیــست مراکـــز واکسینــاسیــون در شــهرستان : لنگرود تاریخ : یکشنبه 1402/01/20

نام مرکزآدرسساعت کارینوع واکسن
مجتمع امینی سلامت لنگرود -خیابان امام(ره) – بیمارستان سابق امینی- ساختمان اصلی مجتمع 8-13سینوفارم –برکت- برکت پلاس - سیناژن (اسپایکوژن)
مرکز خدمات جامع سلامت شهید ثنائی (مرکز شماره 2) لنگرود- جاده چمخاله بعد مسجد حقیقت جو مرکز خدمات جامع سلامت8-13سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصرعج ( مرکز شماره 4) لنگرود- انزلی محله –جنب اورژانس 115 8-13سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت شهید پوررضاعلی اطاقور اطاقور –خیابان پرستار- جنب پاسگاه انتظامی 8-13سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت چاف چاف- میدان چاف-1کیلومتری بالا چاف 8-13سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت کوشالشاد کوشالشاد- سادات محله کوشالشاد 8-13سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت شهید عبدالکریمی کومله کومله- میدان بسیج - کوچه شفا 8-13سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت شهید نورانی گلسفید گلسفید- - قبل مسجد سید محمد یمانی8-13سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت شهید چائی پز لات لیل لات لیل- کوچه قایم 3 بعد دهیاری لات لیل 8-13سینوفارم
پایگاه سلامت کیاکلایه ( مرکز1) لنگرود -خیابان امام(ره) – بیمارستان سابق امینی- ساختمان اصلی مجتمع 8-13:30سینوفارم
پایگاه سلامت لیلا شهر(مرکز3) لنگرود -خیابان امام(ره) – بیمارستان سابق امینی- ساختمان اصلی مجتمع 8-13سینوفارم
پایگاه سلامت لیلاکوه (مرکز3) لنگرود -خیابان امام(ره) – بیمارستان سابق امینی- ساختمان اصلی مجتمع 8-13سینوفارم
پایگاه سلامت کاسگرمحله (مرکز 2) لنگرود- کاسگرمحله- محوطه مسجد هاشمیه 8-13سینوفارم
پایگاه سلامت چمخاله چمخاله-کوچه شهید جلالوند- کوچه شهید علیپور -انتهای سمت چپ 8-13سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت شماره3 لنگرود -خیابان امام(ره) – بیمارستان سابق امینی- ساختمان اصلی مجتمع 8-13سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت شهید انصاری (مرکز 1) لنگرود -خیابان امام(ره) – بیمارستان سابق امینی- ساختمان اصلی مجتمع 8-13سینوفارم
آخرین بروز رسانی : 1402/03/18 21:49