.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان : املش

هر محـــله یــک پایـــــگاه واکســـیناسیـــون

لیــست مراکـــز واکسینــاسیــون در شــهرستان : املش تاریخ : به روز رسانی 1402/02/16

نام مرکزآدرسساعت کارینوع واکسن
مرکز خدمات جامع سلامت حاجی آباد املش - خ امام خمینی - بعد از تالار پذیرایی کوهپایه8 الی 14سینوفارم ، برکت ، برکت پلاس ، اسپاکوژن ،
مرکز خدمات جامع سلامت هلوسرا رانکوه - هلوسرا 8 الی 14سینوفارم ، برکت ، برکت پلاس ، اسپاکوژن ،
مرکز خدمات جامع سلامت شبخوسلات رانکوه-بعد شهرداری8 الی 14 سینوفارم ، برکت ، برکت پلاس ، اسپاکوژن ،
مرکز خدمات جامع سلامت ملکوت رانکوه - رحیم آباد- روستای ییلاقی ملکوت8 الی 14 سینوفارم ، برکت ، برکت پلاس ، اسپاکوژن ،
مرکز خدمات جامع سلامت شهید فرمانبر املش - خیببان امام خمینی (رخ) - پشت بانک کشاورزی8 الی 14 سینوفارم ، برکت ، برکت پلاس ، اسپاکوژن ،
تمامی خانه های بهداشت تمام خانه های سطح شهرستان املش 8 الی 13 سینوفارم ، برکت ، برکت پلاس
آخرین بروز رسانی : 1402/03/18 22:34