مراکز واکسیناسیون کرونا

شهرستان املش                           یکشنبه      1401/10/18
ردیف پایگاه‌های تجمیعی و موردی سینوفارم

برکت

 

 

برکت پلاس

 

اسپایکوژن

     
1

مرکز تجمیعی مرحوم  دکتر خیراندیش

 خ آزادگان ، جنب دادگستری ، مصلی امام خمینی شهرستان 

صبح

_ _ _ _      
3

 

مرکز خدمات جامع سلامت حاجی آباد

 املش -  خ امام خمینی - بعد از تالار پذیرایی کوهپایه

صبح

تزریق می شود

تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود      
4

مرکز خدمات جامع سلامت هلوسرا

 رانکوه - هلوسرا

صبح

تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود      
5

مرکز خدمات جامع سلامت شبخوسلات

رانکوه-بعد شهرداری

صبح

تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود      
6

مرکز خدمات جامع سلامت ملکوت

 رانکوه - رحیم آباد- روستای ییلاقی ملکوت

صبح

 

تزریق می شود
تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود
     
7

  تمامی خانه های بهداشت

صبح

- _ _ _ _    
8

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهید فرمانبر

املش - خیببان امام خمینی (رخ) - پشت بانک کشاورزی

صبح , عصر

تزریق می شود
تزریق می شود تزریق می شود تزریق می شود      
 

 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
آخرین بروز رسانی : 1401/10/18 08:15