قابل توجه تمامی افرادی که در پایگاه های تجمیعی مسئولیت ثبت واکسن را دارند.
با عنایت به افزایش حجم روزانه مراجعه به پایگاههای تزریق واکسن و ضرورت ثبت دقیق و سریع داده ها،  انجام موارد ذیل را مد نظر قرار دهید: 
- نصب اپلیکیشن موبایل سامانه سیب قابل دریافت از آدرس https://vaccineapp.dapa.ir برای تمامی افرادی که در پایگاه های تجمیعی، مسئولیت ثبت واکسن را بر عهده دارند و از سامانه استفاده می کنند، الزامی است.
- در صورت بروز هرگونه مشکل یا قطعی ارتباط در ثبت کامپیوتری، ثبت کنندگان بلافاصله از اپلیکیشن موبایل استفاده فرمایند. شایان ذکر است فرآیند ثبت واکسن در اپلیکیشن موبایل بسیار ساده است. دوربین موبایل می تواند بارکد روی کارت ملی و همچنین بارکد دوبعدی روی واکسن ( UID )  را بخواند و نیازی به ورود اطلاعات به صورت دستی نیست.
آخرین بروز رسانی : 23 شهریور 1400