لیست اخبار صفحه :1
توضیحات وزارت بهداشت درباره اظهارات پراکنده درخصوص انواع واکسن مورد استفاده کرونا در کشور

توضیحات وزارت بهداشت درباره اظهارات پراکنده درخصوص انواع واکسن مورد استفاده کرونا در کشور

ورود هر واکسنی به زنجیره واکسیناسیون کشور منوط به طی مراحل و اخذ مجوزهای لازم از سوی وزارت بهداشت است , در حال حاضر نیز بجز موارد مصرفی فعلی در زنجیره واکسیناسیون، واکسن دیگری وارد کشور نشده است .

فعالیت ۱۰۰۸ پایگاه واکسیناسیون با ۵۱۸۰ تیم واکسیناتور در کشور
معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد:

فعالیت ۱۰۰۸ پایگاه واکسیناسیون با ۵۱۸۰ تیم واکسیناتور در کشور

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر ۱۰۰۸ پایگاه تجمیعی واکسیناسیون با ۵۱۸۰ تیم واکسیناتور در سراسر کشور فعال هستند که نیمی از آنها را بسیج راه اندازی کرده یا در آنها مشارکت دارد.

    آخرین بروز رسانی : 01 دی 1400