.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان : لاهیجان

هر محـــله یــک پایـــــگاه واکســـیناسیـــون

لیــست مراکـــز واکسینــاسیــون در شــهرستان : لاهیجان تاریخ : 1402/03/25- 1402/03/20

نام مرکزآدرسساعت کارینوع واکسن
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 خیابان 22 آبان- روبروی اداره پست 8-13سینوفارم- برکت- اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2 بیمارستان سابق 22 آبان8-13سینوفارم- برکت
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3 بیمارستان سابق 22 آبان8-13سینوفارم- برکت
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 4 خیابان کاشف شرقی- روبروی مدرسه عبدالرزاق8-13سینوفارم- برکت
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 5 خیابان کاشف شرقی- جنب مسجد کوشالی8-13سینوفارم- برکت
مرکز خدمات جامع سلامت شماره 6 امیرشهید- خیابان دانش8-13سینوفارم- برکت
مرکز خدمات جامع سلامت ناصرکیاده رودبنه- بالامحله ناصرکیاده8-13سینوفارم- برکت
مرکز خدمات جامع سلامت آهندان آهندان- نرسیده به مسجد8-13سینوفارم- برکت
مرکز خدمات جامع سلامت کلشتاجان کلشتاجان- مرکز خدمات جامع سلامت8-13سینوفارم- برکت
مرکز خدمات جامع سلامت لیالستان لیالستان- روبروی هتل رسپینا8-13سینوفارم- برکت
مرکز خدمات جامع سلامت بازکیاگوراب بازکیاگوراب- مرکز خدمات جامع سلامت8-13سینوفارم- برکت
مرکز خدمات جامع سلامت رودبنه رودبنه- روبروی شهرداری8-13سینوفارم- برکت
مرکز خدمات جامع سلامت امامده رودبنه- امامده پایین- خیابان امام رضا8-13سینوفارم- برکت
مرکز خدمات جامع سلامت سوستان سوستان- بالامحله- خیابان مهر- کوچه مهر 88-13سینوفارم- برکت
مرکز خدمات جامع سلامت پاشاکی بالامحله پاشاکی - کوچه شهید محسنی8-13سینوفارم- برکت
مرکز خدمات جامع سلامت شیخ علیکلایه رودبنه- روستای شیخ علیکلایه- مرکز خدمات جامع سلامت8-13سینوفارم- برکت
مرکز خدمات جامع سلامت بارکوسرا رودبنه- روستای بارکوسرا- مرکز خدمات جامع سلامت8-13سینوفارم- برکت

گروه سنی 5 تا 18 سال می توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود، دو نوبت واکسن سینوفارم یا پاستوکووک دریافت کنند.

گروه سنی 12 تا 18 سال دارای نقص سیستم ایمنی یا بیماری زمینه ای 6 ماه پس از دریافت نوبت دوم واکسن با همراه داشتن معرفی نامه پزشک جهت دریافت نوبت یادآور به نزدیک ترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.

گروه سنی بالاتر از 18 سال می توانند از تمامی واکسن های نوترکیب ( پاستوکووک، اسپایکوژن، کووپارس، رازی و نورا) (پس از 6 ماه از دریافت آخرین نوبت واکسن) (حداقل دو نوبت دریافت شده باشد) به نزدیک ترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.

در گروه سنی بالاتر از 18 سال که دو نوبت واکسن فخرا دریافت نموده اند ترجیحأ پس از 6 ماه از آخرین نوبت دریافت، واکسن فخرا یا سینوفارم را به عنوان یادآور دریافت کنند.آخرین بروز رسانی : 1402/03/18 23:21