.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان : رودسر

هر محـــله یــک پایـــــگاه واکســـیناسیـــون

لیــست مراکـــز واکسینــاسیــون در شــهرستان : رودسر تاریخ : 4 /02 /1402لغایت7 /02 /1402

نام مرکزآدرسساعت کارینوع واکسن
مرکزخدمات جامع سلامت شماره(3) رودسر رودسر - شهرک شهیدانصاری-بعدازدادگستری رودسر 14/30 لغایت 7/30سینوفارم- برکت-برکت پلاس- اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهید عبدالحسین سادات اشکور کلاچای کلاچای-بعداز پاسگاه نیروی انتظامی 20 لغایت 7/30سینوفارم- برکت-برکت پلاس- اسپایکوژن
مرکزخدمات جامع سلامت شبانه روزی چابکسر چابکسر-روبروی سالن ورزشی شهیدنارنجی 14/30 لغایت 7/30سینوفارم- برکت-برکت پلاس- اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت رحیم آباد رحیم آباد- روبروی داروخانه دکتر مقصودی 14/30 لغایت 7/30سینوفارم- برکت-برکت پلاس- اسپایکوژن-
مرکز خدمات جامع سلامت مرکزخدمات جامع سلامت(زیاز) رحیم آباد- اشکورات گرمابدشت- روستای زیاز 14/30 لغایت 7/30سینوفارم- برکت-برکت پلاس -اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت سیاهکلرود کلاچای بعداز خشکرود -روستای سیاهکلرود14/30 لغایت 7/30سینوفارم- برکت-برکت پلاس-اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی واجارگاه کلاچای ، لرزجان - شهر واجارگاه 14/30 لغایت 7/30سینوفارم- برکت-برکت پلاس –اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت ماچیان رودسر -بعد از دو راهی کلان کلایه ، روستای ماچیان14/30 لغایت 7/30سینوفارم- برکت-برکت پلاس -اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت طول لات بخش رحیم آباد روستای طول لات14/30 لغایت 7/30سینوفارم- برکت-برکت پلاس –اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع لشکاجان رودسر- سه راه کلدره - بعداز رضامحله - روستای لشکاجان 14/30لغایت 7/30سینوفارم- برکت-برکت پلاس –اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت بی بالان کلاچای - روستای بی بالان14/30 لغایت 7/30سینوفارم- برکت -برکت پلاس–اسپایکوژن
مرکزخدمات جامع سلامت شماره (2)شهری روستایی رودسر رودسر- خیابان انقلاب جنب بیمارستان شهدای سابق 14/30 لغایت 7/30سینوفارم- برکت-برکت پلاس -اسپایکوژن
مرکزخدمات جامع سلامت شهری ،روستایی شماره(1)رودسر آدرس:رودسر-سرپل غربی -ایستگاه سابق املش 14/30 لغایت 7/30سینوفارم- برکت-برکت پلاس-اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قاسم آباد کلاچای-روستای بندبن قاسم آباد 14/30 لغایت 7/30سینوفارم- برکت -برکت پلاس–اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شوئیل رحیم آباد- اشکورات-روستای شوئیل 14/30 لغایت 7/30سینوفارم- برکت-برکت پلاس –اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کاکرود رحیم آباد-اشکورات-کاکرود- روستای بارگاه دشت14/30 لغایت 7/30سینوفارم- برکت –برکت پلاس-اسپایکوژن

مرکزخدمات جامع سلامت شهری روستایی شهیدعبدالحسین سادات اشکورکلاچای درروزهای جمعه آماده ارائه خدمات واکسیناسیون کرونا می باشد

 

1-گروه سنی ۵ تا ۱۸ سال می توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود دو نوبت واکسن پاستوکووک یا سینوفارم به فاصله یک ماه دریافت کنند.

۲. گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال دارای نقص سیستم ایمنی یا بیماری زمینه ای ۶ ماه پس از دریافت نوبت دوم واکسن با به همراه داشتن معرفی نامه پزشک جهت دریافت نوبت یادآور به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند

۳. گروه سنی بالاتر از ۱۸ سال می توانند ازتمامی واکسن های موجود بااولویت واکسن های نوترکیب ( پاستوکووک ،اسپایکوژن ،کووپارس رازی و نورا )پس از ۶ ماه از دریافت آخرین نوبت واکسن ( حداقل دو نوبت دریافت شده باشد ) به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.

4.در گروه سنی بالاتر از ۱۸ سال که دونوبت واکسن فخرا دریافت نموده اند ترجیحا پس از ۶ ماه از آخرین نوبت دریافت ،واکسن فخرا یا سینوفارم به عنوان یاد آور دریافت کنند‌.

 

آخرین بروز رسانی : 1402/03/18 22:44