.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان : رضوانشهر

هر محـــله یــک پایـــــگاه واکســـیناسیـــون

لیــست مراکـــز واکسینــاسیــون در شــهرستان : رضوانشهر تاریخ : روزهای جمعه و ایام تعطیل رسمی و مناسبت ها تعطیل است. یکشنبه 1402/2/31 تا دوشنبه 1402/3/31

نام مرکزآدرسساعت کارینوع واکسن
مرکز خدمات جامع سلامت رضوانشهر جنب کلانتری رضوانشهر8 الی 14سینوفارم - برکت - اسپای کوژن
مرکز خدمات جامع سلامت پره سر 15 کیلومتری رضوانشهر به تالش8 الی 14سینوفارم - برکت - اسپای کوژن
مرکز خدمات جامع پونل پونل سه راه شهید اسفندیار چوپانی جنب دبیرستان انقلاب اسلامی8 الی 14سینو فارم
مر کز خدمات جامع روستایی خوشابر روستای خوشابر مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خوشابر8 ال 14سینوفارم
مر کز خدمات جامع سلامت روستایی دیناچال بعد از پمپ بنزین پره سر نرسیده به پل هوایی سمت راست8 الی 14سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت چوکا شهرک ولیعصر (عج) چوکا8الی 14سینوفارم
خانه های بهداشت کلیه خانه های بهداشت در روستاهای تابعه 8 الی 14سینوفارم
آخرین بروز رسانی : 1402/03/18 23:13