شبکه بهداشت و درمان شهرستان : رضوانشهر

هر محـــله یــک پایـــــگاه واکســـیناسیـــون

لیــست مراکـــز واکسینــاسیــون در شــهرستان : رضوانشهر تاریخ : دوشنبه 1401/12/29 تا یکشنبه 1402/1/13

نام مرکزآدرسساعت کارینوع واکسن
مرکز خدمات جامع سلامت بخش پره سر 15 کیلومتری رضوانشهر به تالش8 الی 14سینوفارم - برکت - اسپای کوژن
مرکز خدمات جامع سلامت رضوانشهر رضوانشهر جنب کلانتری8 الی 14سینوفارم - برکت - اسپای کوژن
آخرین بروز رسانی : 25 بهمن 1401