.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان : تالش

هر محـــله یــک پایـــــگاه واکســـیناسیـــون

لیــست مراکـــز واکسینــاسیــون در شــهرستان : تالش تاریخ : چهارشنبه1402/03/10 الی چهارشنبه 1402/03/17

نام مرکزآدرسساعت کارینوع واکسن
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره یک خیابان بوعلی سینا ، جنب اورژانس قدیم 7 صبح الی 12:30 ظهرسینوفارم . اسپایکوژن . برکت
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره دو تالش میدان دانش آموز7 صبح الی 12:30 ظهرسینوفارم . برکت
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره سه تالش میدان نماز . خیابان کوشش یک 7 صبح الی 12:30 ظهرسینوفارم . اسپایکوژن . برکت
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره یک اسالم بازار شهر اسالم . روبروی ساختمان شهرداری 7 صبح الی 12:30 ظهرسینوفارم
مرکز خدمات جامع سالامت شهری روستایی اسالم دو خلیف آباد . روبروی مزار 7 صبح الی 12:30ظهرسینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ناو ( خرجگیل ) جاده اسالم به خلخال . کوچه درمانگاه7 صبح الی 12:30ظهرسینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کیشون بن جاده ییلاقی مریان بعد از بازار کیشون بن7 صبح الی 12:30ظهرسینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جوکندان کیلومتر 6 جاده تالش به آستارا بعد از پل بزرگ7 صبح الی 12:30ظهرسینوفارم .برکت
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی لیسار شهر لیسار . خیابان امام خمینی ( ره ) 7 صبح الی 20 عصرسینوفارم . اسپایکوژن . برکت
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خطبه سرا خیابان شهید جعفر روستا7 صبح الی 12:30 ظهرسینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی حویق بازار حویق . جنب پل هوایی7 صبح الی 20 عصرسینوفارم . اسپایکوژن. برکت
مرکز خدمات جامع سلامت شهری چوبر خیابان امام رضا ( ع ) . پشت مخابرات 7صبح الی 12:30ظهرسینوفارم .
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لمیر بازار لمیر . خیابان مرزبانان7صبح الی 12:30ظهرسینوفارم .

 

 

آخرین بروز رسانی : 1402/03/18 21:08