شبکه بهداشت و درمان شهرستان : بندرانزلی

هر محـــله یــک پایـــــگاه واکســـیناسیـــون

لیــست مراکـــز واکسینــاسیــون در شــهرستان : بندرانزلی تاریخ : از امروز شنبه 20 تا 29 اسفند ( 1401 ) برنامه واکسیناسیون بر طبق جدول ذیل می باشد:

نام مرکزآدرسساعت کارینوع واکسن
پایگاه آذربایجان آذربایجان ، انتهای خیابان آذربایجان کوچه بهداشت 8الی الی 13/30 سینوفارم ،برکت ،( اسپایکوژن فقط شنبه ها)
مرکز خدمات جامع سلامت امام علی (ع) خ سپه کوچه زمانی8الی 13/30سینوفارم ،برکت ، (اسپایکوژن فقط دوشنبه ها)
مرکز خدمات جامع سلامت شهدا خ شهدای جنوبی،جنب پل پیل علی باغ8الی13/30سینوفارم ، برکت ، (اسپایکوژن فقطیکشنبه ها )
مرکز خدمات جامع سلامت غازیان خ طالقانی ( غازیان ) جنب بانک مسکن8الی13/30سینوفارم ،برکت ،(اسپایکوژن فقط سه شنبه ها)
مرکز خدمات جامع سلامت کلویر روبروی سیاران کوچه شهید امین رضائی8الی 13/30سینوفارم ، برکت،(اسپایکوژن فقط چهارشنبه ها)
مرکز خدمات جامع سلامت هادیان –سلیقه دار میدان معراج ،بلوار نمازخیابان نهضت کوچه نصر پلاک 158الی 13/30سینوفارم ، برکت ،( اسپایکوژن فقط پنجشنبه ها)
پایگاه خدمات جامع سلامت میان پشته خ تکاوران پشت ایران خودرو8الی13/30سینوفارم - برکت
پایگاه خدمات جامع سلامت خوجینی خ نوغان شهرک گلها8الی 13/30سینوفارم - برکت
پایگاه خدمات جامع سلامت 15خرداد کارآموزی انتهای خ 15 خرداد8الی 13/30سینوفارم -برکت
مرکز خدمات جامع سلامت کپورچال کپورچال ،جاده انزلی – رضوانشهر سه راه8الی 13/30سینوفارم ، برکت ، (اسپایکوژن با هماهنگی مرکز)

1-گروه سنی ۵ تا ۱۸ سال می توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود دو نوبت واکسن پاستوکووک یا سینوفارم به فاصله یک ماه دریافت کنند.

۲. گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال دارای نقص سیستم ایمنی یا بیماری زمینه ای ۶ ماه پس از دریافت نوبت دوم واکسن با به همراه داشتن معرفی نامه پزشک جهت دریافت نوبت یادآور به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند

۳. گروه سنی بالاتر از ۱۸ سال می توانند ازتمامی واکسن های موجود بااولویت واکسن های نوترکیب ( پاستوکووک ،اسپایکوژن ،کووپارس رازی و نورا )پس از ۶ ماه از دریافت آخرین نوبت واکسن ( حداقل دو نوبت دریافت شده باشد ) به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.

4.در گروه سنی بالاتر از ۱۸ سال که دونوبت واکسن فخرا دریافت نموده اند ترجیحا پس از ۶ ماه از آخرین نوبت دریافت ،واکسن فخرا یا سینوفارم به عنوان یاد آور دریافت کنند‌.

 

آخرین بروز رسانی : 25 بهمن 1401