در این صفحه شما می توانید با وارد کردن کد ملی اطلاعات مربوط به واکسیناسیون کرونای خود را دریافت کنید.

به منظور بررسی نوع واکسن و تاریخ انجام واکسیناسیون، کد ملی خود را وارد کنید:
آخرین بروز رسانی : 1402/02/31 21:25